Teken de WWF petitie

WWF startete een petitie om plasticvervuiling tegen te gaan. Elk Land wird von deze plasticvervuiling und elk land moet deel uitmaken van de oplossing verwendet.

Teken daarom nu de WWF-petitie voor een international VN-verdrag tegen plasticvervuiling.

Onderteken UN PETITIE & Teken GLOBALE VERZÖK

Deze petitie is nodig om het volgende te bereiken:
  • Strenge doelen stellen om plastic te verminderen voor elke lidstaat van de VN.
  • Iedere staat verplichten om een ​​national actieplan te maken om het doel te bereiken.

Weltweiter Fonds für Naturpanda-Logo