Unterzeichnen Sie die WWF-Petition

WWF startete een petitie om plasticvervuiling tegen te gaan. Elk Land wird von deze plasticvervuiling und elk land moet deel uitmaken van de oplossing verwendet.

Teken daarom nu de WWF-petitie voor een international VN-verdrag tegen plasticvervuiling.

Schild UN-PETITION & Teken GLOBALE VERZÖK

Diese Petition wird benötigt, um Folgendes zu erreichen:
  • Setzen Sie strenge Ziele zur Reduzierung von Kunststoffen für alle Mitgliedsstaaten der UNO.
  • Iedere staat verplichten om een ​​national actieplan te maken om het doel te bereiken.

Weltweiter Fonds für Naturpanda-Logo